VOC

  VOC Site (Dutch) VOC History VOC Geskiedenis
  About VOC-TANAP VOC History VOC Geskiedenis
  About Batavia History of Batavia Geskiedenis van Batavia
  Wiebe Hayes Foundation The Ship: Batavia Die Skip: Batavia
  Nationaal-Archief (Dutch) National Archives National Argiewe
  Australian VOC Australian VOC Australiese-VOC
  VOC-kenniscentrum VOC information VOC Inligting
 

Resolutions Cape TANAP

Resolutions of the Political Council

Resolusies van die politieke raad             

 

VOC-Opvarende

Names, city of origin, dates, chambers

Name, stad van herkoms,  datums, kamer

 

VOC-skepe

Ship names, chamber, type, captain, voyage dates

Skipnaam, kamer, tipe, kaptein, vaar- datums

 

Nationale Argiewe/Archives

Index: Death notices, wills, bonds, etc.

Indekse: Sterkennisse, boedels, verbande en ander

  American Dutch heritage American/ Dutch history Amerikaanse Hollandse geskiedenis
  Erfenis Organisies
  Simon van der Stel Foundation The Simon van der Stel Foundation Stigting Simon van der Stel
  Cape Town Heritage Trust

 Cape Town Heritage Trust

Kaapstad erfenis-stigting

  Hout Bay & Llandudno Heritage Trust

Hout Bay heritage

Houtbaai erfenis
  Simon's Town Historical Society

Simon's Town Historical Society

Historiese vereniging van Simonstad

  Heritage Western Cape

Heritage Western Cape (HWC)

Erfenis Wes-Kaap
  National Heritage Council

National Heritage Coucil (NHC)

Nasional erfenis-raad
  Table Mountain National Park

Table Mountain National Park

Tafelberg Nasionale Park
  Cape  Floral  Heritage 

World Heritage site.

Węreld erfenis
 

Genealogies

 

Genealogical Scociety (GSSA)

Products, Meetings, Branches

Produkte,Vergaderings en Takke

 

Genealogiese Instituut van Suid Afrika ( GISA)

Library, GEDCOM, SAG, Family-Web's,researchers

Biblioteek, GEDCOM, SAG, Familie-Webwerwe

 

LDS-Family Search

International  Family registers  

Internationale  Geslagsregisters  

 

Stamvaders

Progenitors (Stamvaders VOC, Slaves, history      

Stamvaders, skepe, slawe, geskiedenis      

 

e-Familie

Death Notices and other   

Sterfkennisse ens.