Nuwe nuus/ Latest News: Maart/ March2016

   
       
  Die VOC jaarvergadering:  gehou op 16 Maart . Lees meer...

 

 

 

 

 

 
   
 
   
 

VOC verjaar :  20 Maart 2016, was die 414 de verjaardag van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie.  Kom ons dink net vir 'n oomblik aan daardie manne wat jaarliks hul lewe gewaag het op daardie skippies -- blote plank en lap -- so klein dat een vandag in 'n Olimpiese grootte-swembad kan pas. Van die byna een miljoen mense  wat na Batavia vertrek het, het net een-derde weer tuis gekom.  Sommige van die oorblywende twee-derdes, wat Patria nie weer gesien het nie, het hulle permanent as vryburgers in een van die VOC se Oosterse goewerneurskappe gevestig, maar 'n aansienlike getal is deur skeepsrampe, oorloë, seerowers, misdaad, geregtelike prosesse, asook werksongelukke of siektes aan boord en wal afgemaai.   In 1760 het die Kompanjie 25-30 dooies en siekes beraam vir elk van sy 28 uitvarende skepe, wat op tussen 700 en 840 man neerkom. Van die altesaam 1 772 skepe wat onder VOC-vlag uitggevaar het, het 246 vergaan en 64 is deur vyande afgeneem.  Van die allerlaaste retoerskepe (23) het nie 'n enkele skip Nederland bereik nie.

H Shefler

   
  Patricia de Lille sę ja vir 'glasskip' bo-op VOC-graanskuur.