Stigting VOC | VOC Foundation


Komitee | Committee

Naam Posisie Position E-pos
Prof Leon Hattingh Voorsitter Chairperson [email protected]
Rudolf Rode Sekretaris Secretary [email protected]
Calla Wessels Penningmeester Treasurer [email protected]
Dr Dan Sleigh Nuusbrief Newsletter [email protected]
Piet Westra Media en verspreiding Media and distribution [email protected]
Jaco du Plessis Inligtingbestuur Information management [email protected]
Dr Karen Jennings Buitelandse korrespondensie Foreign correspondence
Alex Giardini Algemeen General [email protected]

Grondwet | Constitution

Ons grondwet kan hier afgelaai word.

Our constitution is available here.

Lidmaatskap | Membership

Ons verwelkom enigiemand wat belangstel om 'n lid te word. Sluit aan.

We welcome all interested in becoming a member. Apply now.

Logo

Meer inligting oor die VOC logo is hier beskikbaar.

More information about the VOC logo is available here.

Han Mets Restourasiefonds | Han Mets Restoration Fund

Vorige restourasieprojekte is grootliks befonds met behulp van die Van Ewijk-stigting.
In 2018 het ons lid Dr Han Mets, op eie inisiatief, 'n bedrag geskenk wat as basis van die Stigting VOC se eie restourasiefonds kan dien. Alle bydraes van die publiek is welkom — kontak asseblief die sekretaris vir meer inligting.

Past restoration projects were largely funded with the help of the Van Ewijk foundation.
In 2018 Dr Han Mets, on own initiative, donated an amount to serve as the basis of the VOC Foundations' own restoration fund. All contributions from the public are welcome — please contact the secretary for more information.