Aansoek om Lidmaatskap | Membership Application


Voltooi asb. die onderstaande vorm om aansoek te doen om lidmaatskap. Please complete the following form to apply for membership.

Ledegeld | Membership Fees

Let daarop dat ledegeldbetaling deel van die aansoek uitmaak:

Please note that the following payment should accompany your application:

Ledegeld | Membership Fees

Die jaarlikse ledegeld bedra

The annual membership fees are

  • R150 vir gewone lede | for normal members
  • € 10 vir buitelandse betalings | for members making foreign payments
  • R40 vir studente | for students

Bankbesonderhede | Banking details

Rekeninghouer | Account holder: Stigting VOC
Bank: Nedbank
Rekeningnommer | Account number: 1145512305
Takkode | Branch code: 106012
Swift: NEDSZAJJ

Stuur bewys van betaling aan [email protected].

Send proof of payment to [email protected].