Aansoek om Lidmaatskap | Membership Application


Indien u will aansluit as 'n lid, stuur 'n e-pos na die sekretaris wat die volgende inligting bevat: titel, volle naam, land waarin u woonagtig is, kontaknommer, e-pos adres asook 'n sin of twee wat u belanstelling in die Stigting verduidelik.

Ledegeld | Membership Fees

Let daarop dat ledegeldbetaling deel van die aansoek uitmaak:

Please note that the following payment should accompany your application:

Ledegeld | Membership Fees

Die jaarlikse ledegeld bedra

The annual membership fees are

Bankbesonderhede | Banking details

Rekeninghouer | Account holder: Stigting VOC
Bank: Nedbank
Rekeningnommer | Account number: 1145512305
Takkode | Branch code: 106012
Swift: NEDSZAJJ

Stuur bewys van betaling aan die penningmeester.

Send proof of payment to the treasurer.