Kontak | Contact


Rig algemene navrae via e-pos aan [email protected]. Kontakbesonderhede van komiteelede is hier beskikbaar.

Die amptelike adres van die Stigting is SASNEV, Sentraalplein 4, Pinelands.

For general enquiries, please send an email to [email protected]. Contact details of committee members are available here.

The official address of the Foundation is SASNEV, 4 Sentraalplein, Pinelands.

VOC logo