Noord-Nieuwland in Tafelbaai, 1762.

Wie zijn wij?


De Stichting VOC is de geregistreerde eigenaar van het historische VOC logo in Zuid-Afrika.

Onze Neuwsbrief Generale Missive met plaatselijk en overzees VOC nieuws verschijnt per kwartaal.

De Stichting nodigt het publiek uit voor bezoeken aan VOC lokaties, lezingen en andere activiteiten.

Bijwoning van vergaderingen en gebruik van de bibbliotheek van de Stichting is gratis voor de leden.

Een ieder die in de VOC belangstelt is welkom om zich bij de Stichting aan te sluiten.

Doelstellingen


Bevordering van de belangstelling voor het VOC tijdperk in de Kaap (1652-1795).

Bewaring van historische voorwerpen, zoals gebouwen, scheepswrakken, porselein, documenten etc.

Onderzoek naar de VOC zowel lokaal als internationaal.

Bestudering van de Kaapse inheemse bevolking, de Koina.

Bevordering van VOC cultuurtoerisme.

Ontstaan


VOC logo

De stichting is opgericht in 1995.

Lees meer over het logo.