Projekte | Projects


Interaktiewe Kaart van VOC in die Kaap

2021-2022

'n Interaktiewe kaart word saamgestel wat belangrike VOC-verwante plekke en gebou aandui. Lees meer.

Inligtingsbord by Nitida-kanonstelling

2021

Die inligtingsbord by die Nitida-kanonstelling is in Afrikaans vertaal. Lees meer.

VOC-Seinkanon, Paarlberg

2020-2021

Bydraes tot restourasie van die kanon bo-op Paarlberg. Lees meer.

Herklassifisering van The Lie of 1652

2020

'n Publieke diskoers word aangegaan om die meriete van Patric Mellet se boek onder die loep te bring. Lees meer.

Van Riebeeck-heining

2017-2019

Naamsverandering van wildeamandellaan in Bishopscourt. Lees meer.

Instandhouding van Kasteel

2016-2019

Besorgdheid oor die agteruitgang van die Kasteel. Lees meer.

Seinkanon, Sondagsfontein

2016

Aanbring van ʼn VOC inligtingsbord by die Kanon-stelling op Sondagsfontein. Lees meer.

Slaweskip Meermin

2012-2014

Skaalmodel van slaweskip Meermin met uitstalkas. Lees meer.

Kaapstad Straatname

2012

Aansoek om straatname Portweg (gedeeltelik) en Selwynstraat te verander na Amsterdamstraat. en Fort Knokkestraat, respektiewelik.

Gedenkteken in Zuurbraak

2010

Gedenkteken vir Hessekwa-stam, Zuurbraak.

VOC-Boek

2008-2016

Die samesteller van nuwe geskiedenis "Die VOC in Suider-Afrika, 1602-1795".

Naamsverandering van Rockview Dam

2007-2019

Naamsverandering van Rockview Dam na Dorha Dam. Lees meer.

Aanbieding van Internasionale VOC-konferensie

2002

Die Stigting dien as as gasheer van die Internasionale VOC-konferensie in 2002 wat in Stellenbosch plaasvind.

Stigting VOC Uitstalling

2001-2003

Stigting VOC-uitstalling in Kaapse Argiefbewaarplek, Roelandstraat.

Poshouer Deneys se Grafsteen

2001

Herwinning, restourasie en bewaring van poshouer Deneys se grafsteen in Simonstad. Lees meer.

Gedenkseëls

2000

Aansoek gedoen by die Fitaliediens om 'n paar gedenkseels uit te reik in 2002.

Moreton Bay-vyeboom

1998

Verwydering van uitheemse Moreton Bay-vyeboom voor Kasteelpoort.

300-jaar Herdenking van Kasteelklok

1997

Die Stigting het in 1997 die 300-jaar herdenking van die kasteelklok gevier met 'n seremonie. Lees meer.

Stigting VOC Spesiale Uitstalling

1996

Stigting VOC-uitstalling in Kasteel vir HKH Koningin Beatrix se besoek.