Projekte | Projects


VOC-spesiale uitstalling

1996

VOC Stigting uitstalling in Kasteel vir HKH koningin Beatrix se besoek.

Lees meer

Moreton Bay-vyeboom

1998

Verwydering van uitheemse Moreton Bay-vyeboom voor Kasteelpoort.

Lees meer

Poshouer Deneys se grafsteen

2001

Herwinning, restourasie en bewaring van poshouer Deneys se grafsteen in Simonstad.

Lees meer

VOC Stigting uitstalling

2001-2003

VOC Stigting uitstalling in Kaapse Argiefbewaarplek, Roelandstraat.

Lees meer

Gedenkseëls

2000

Aansoek gedoen by die Fitaliediens om ʼn paar gedenkseels uit te reik in 2002.

Lees meer

Naamsverandering van Rockview Dam

2007

Naamsverandering van Rockview Dam na Dorha Dam.

Lees meer

Gedenkteken in Zuurbraak

2010

Gedenkteken vir Hessekwa-stam, Zuurbraak.

Lees meer

Kaapstad Straatname

2012

Aansoek om straatname Portweg (gedeeltelik) en Selwyn Straat te verander na Amsterdam Str. en Fort Knokke Str., respektiewelik.

Lees meer

Slaweskip Meermin

2012-2014

Skaalmodel van slaweskip Meermin met uitstalkas.

Lees meer

VOC-Boek

2016

Die samesteller van nuwe geskiedenis "Die VOC in Suider-Afrika, 1602-1795".

Lees meer

Sein Kanon, Sondagsfontein

2016

Aanbring van ʼn VOC inligtingsbord by die Kanon-stelling op Sondagsfontein.

Lees meer