Stigting VOC Uitstalling


2001-2003

Stigting VOC-uitstalling in Kaapse Argiefbewaarplek, Roelandstraat.