Gedenkteken in Zuurbraak


Gedenkteken vir Hessekwa-stam, Zuurbraak.