Kaapstad Straatname


Aansoek om straatname Portweg (gedeeltelik) en Selwyn Straat te verander na Amsterdam Str. en Fort Knokke Str., respektiewelik.