Kaapstad Straatname


2012

Aansoek om straatname Portweg (gedeeltelik) en Selwynstraat te verander na Amsterdamstraat. en Fort Knokkestraat, respektiewelik.