VOC-Boek


Die samesteller van nuwe geskiedenis "Die VOC in Suider-Afrika, 1602-1795".