VOC-Boek


2008-2016

Die samesteller van nuwe geskiedenis "Die VOC in Suider-Afrika, 1602-1795".