Herklassifisering van The Lie of 1652


2020

In 2020 publiseer Tafelberg Uitgewers Patric Mellet se boek 'The Lie of 1652', waarin hy onder meer beweer dat daar reeds 'n funksionele skeepsdiens by Tafelbaai bestaan het voor die aankoms van Jan van Riebeeck.

Dan Sleigh se kommentaar op die boek, "Lees op eie risiko", word op 31 Oktober deur Media24 geplaas: https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/lees-op-eie-risiko-20201030

Hierop het Mellet reageer: https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/1652-skrywer-stel-sy-saak-20201106

Hier is ook 'n video-opname waar hy onder meer die kritiek op sy boek aanraak: https://fb.me/e/1SCzVFZi9

'n Werknemer van Tafelberg, Melanie Steyn, het ook aan die koerant geskryf: https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/oorweeg-ten-minste-nuwe-inligting-20201110

Talle lede van die publiek het insae gelewer, meestal ter ondersteuning van Dan Sleigh se argumente. Enkele word hier gelys:

As finale woord het Dan Sleigh 'n versoek aan Tafelberg gerig om die boek as fiksie te herklassifiseer: https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/herklassifiseer-boek-ter-wille-van-waarheid-20201118

Sekere kommentators, soos Heindrich Wyngaard en Cas Wepener, het Mellet egter geloof vir sy "alternatiewe" benadering:

Die Stigting is tans in gesprek met die uitgewer om die boek as "fiksie" te laat klassifiseer.

Alle bostaande artikels kan gelees word deur vir 'n gratis proeftydperk aan te meld op Netwerk24.


Nota op 2022-03-22: Die Stigting het 'n brief aangaande die saak aan Tafelberg Uitgewers gestuur. Hier volg die inhoud:

Die Uitgewersbestuurder
NB Uitgewers
Heerengracht 40
Kaapstad

Geagte Me Stoffer

Ek nader u namens die Stigting VOC, ’n openbare bewaringsgroep, in 1995 gestig, met as doel Opvoeding, Bewaring en Kultuurtoerisme ten opsigte van die VOC (1602-1795) op internasionale vlak. Die Stigting se grondwet en werksaamhede is te sien op ons webwerf www.voc-kaap.org.

Die Stigting spreek hiermme sy kommer uit oor die wyse waarop Tafelberg Uitgewers in 2020 mnr P.T. Mellet se manuskrip The Lie of 1652 as nie-fiksie (m.a.w. feitlik) gepubliseer het en as sodanig op die boek se agterblad adverteer. Historici het daarna in die pers uitgewys dat veral hoofstuk twee van die boek verskeie historiese foute en blatante versinsels bevat. Hierdie vakkundiges het Tafelberg Uitgewers gevra om die teks as Fiksie te herklassifiseer. Hulle vrae aan mnr Mellet om van sy bewerings te verklaar is nie beantwoord nie.

Die Stigting VOC herhaal nou die versoek aan die Uitgewer, en stip ’n aantal redes daarvoor aan:

  1. Vals inligting word onder u gerespekteerde uitgewersnaam as feitlikhede onder oningeligtes versprei.
  2. Die boek veroorsaak verwarring en vererger die heersende onkunde oor Kaapse geskiedenis.
  3. Argivale navorsing en geskiedskrywing oor die VOC is ’n internasionale bedryf. Dat hierdie publikasie as nie-fiksie deur ’n vooraanstaande uitgewer versprei word, maak Suid-Afrikaanse navorsers, historici en studente as sodanig internasionaal verdag.
  4. Die vak Geskiedenis en genre Geskiedskrywing word albei deur die vals inligting verdag gemaak en gedegradeer.
  5. Die boek se inhoud en die advertensie agterop versterk die moontlikheid vir politisering en die verspreiding van skeefgetrokke inligting by die doseer van Geskiedenis as vak.
  6. Die status en toekoms van beroepshistorici word ondergrawe. Dink byvoorbeeld aan die geloofwaardigheid van 'n opgeleide historikus as getuie in ’n hofsaak, sowel as die uitkoms van die saak, wanneer ’n onopgeleide getuie uit mnr. Mellet se boek, deur Tafelberg Uitgewers gesanksioneer en versprei, aanhaal.
  7. Die kwaliteit van VOC-toerisme sal gedegradeer word deur oningeligte toergidse wat mnr. Mellet aanhaal.
  8. Die opvoedkundige waarde van VOC-museumuitstallings sal deur dieselfde waninligting gedegradeer word.

Ons Stigting erken mnr Mellet se reg op ’n eie mening, maar nie op ’n eie stel fiktiewe bewerings wat aan oningeligtes as feite voorgehou word nie. Hierdie soort poging om openbare denke te manipuleer, en die publiek te verblind vir rede, waarheid en werklikheid kom neer op gepolitiseerde populisme en is onaanvaarbaar.

Om saam te vat: weens die skrywer se vrylike gebruik van foutiewe inligting en herhaalde versinsels, vermyding van argivale bronne, gebrek aan objektiwiteit, en die afwesigheid van noodsaaklike bronverwysings, versoek ons Tafelberg Uitgewers om hierdie boek nie langer as Nie-Fiksie te bemark nie.

Die uwe

J.L. Hattingh (Prof.)

Voorsitter: Stigting VOC