Stigtingsdag / Founding Day 2 April 2011


2011-04-02

Program/Programme

08:30  Kasteelpoort oop vir publiek
            Castle entrance opens

09:00  Burgemeester arriveer met koets tot in die binnehof

           Mayor arrives. Enters by coach

 09:15  Voorsitter: Verwelkoming

             Chairman: Welcome

 09:30  Vlaghysingsparade, Regiment W.P

            Flag-raising ceremony, Regiment W.P

 10:15  Burgemeester se toespraak

            Mayoral address

 10:30  Maleier-Koor

            Malay Choir

 10:50  Wilhelmus (trompetsolo met sang)

            Wilhelmus (trumpetsolo and singing)

 10:55  Voorlaaier-geweersalvo’s gevolg met Kanonsalvo

            Musket salvo followed by Cannon salvo

11:00  Medaljeparade, Regiment W.P

           Medal parade, Regiment W.P 

11:55  Voorsitter: Afsluiting

            Chairman: Conclusion

 

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.