Noord-Nieuwland in Tafelbaai, 1762.

Wie is ons?


Die Stigting VOC is die geregistreerde eienaar van die historiese VOC-logo in Suid-Afrika.

Ons nuusbrief Generale Missive met plaaslike en oorsese VOC-nuus verskyn kwartaalliks.

Die stigting nooi die publiek na besoeke aan VOC-plekke, lesings en ander aktiwiteite.

Bywoning van vergaderings en gebruik van die Stigting se biblioteek is gratis vir lede.

Almal wat in die VOC belangstel is welkom om aan te sluit.

Doelstellings


Bevordering van belangstelling in die VOC-tydperk aan die Kaap (1652-1795).

Bewaring van artefakte uit dié tyd, soos geboue, skeepswrakke, porselein, dokumente, ens.

Navorsing oor die VOC, plaaslik en internasionaal.

Bestudering van die Kaapse inheemse bevolking, die Koina.

Bevordering van VOC–kultuurtoerisme.

Ontstaan


VOC logo

Die Stigting VOC het in 1995 tot stand gekom.

Lees meer oor die logo.