Gedenkseëls


Aansoek gedoen by die Fitaliediens om ʼn paar gedenkseels uit te reik in 2002.