Aanbieding van Internasionale VOC-konferensie


2002

Die Stigting dien as as gasheer van die Internasionale VOC-konferensie in 2002 wat in Stellenbosch plaasvind.